FRISØR

 

RASK er en rummelig og hyggelig salon med dejlige omgivelser, som skaber en stemning der giver en lyst til at sætte sig ned og koble af.

Genåbning d. 6 april. bliver med regeringens nyeste tiltag, som er følgende:

 Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:
1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 6 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

 Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens
medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas,
kan der ske bortvisning.
 Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
1. Børn under 15 år.
2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19
test,
3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke
bør få foretaget en covid-19 test.

Krav om mundbind:

 Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
2. Under indtagelse af medicin.
3. Under samtale med personer, der mundaflæser
4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af
mundbind eller visir.
7. Under behandlinger eller modtagelse af serviceydelser, som forudsætter, at
ansigtet ikke er dækket, eller er til gene for udførelse af behandling.

Øvrige Retningslinjer og konsekvenser ang covid19.

*I skal spritte hænderne af som det første når i ankommer, den står oppe hvor i hænger jeres overtøj.

*Det vil desværre ikke være muligt at få serveret kaffe, te mm, men i er selvfølgelig meget velkomne til at medbringe selv.

*Kom alene. Lad kærester, venner mm blive hjemme, jo færre i salonen jo bedre, børn må selvfølgelig medbringe 1 forældre.

*Alle blade og bøger er desværre fjernet fra salonen, men i er meget velkomne til selv at have noget læsestof med.

*Ved det mindste tegn på sygdom blev hjemme, og vente med at bestille tid til du føler dig 100% rask igen.

*Prøv så vidt mulig ikke at komme alt for tidligt, så der er så få mennesker i salonen som muligt.

* Der må godt være 2 mennesker af gangen i salonen, så i behøver ikke vente udenfor, men kom i stedet ind og sæt jer oppe i venteområdet, så undgår vi også tæt kontakt i dørområdet.

Få information om ferie, lukkedage og andre nyttige informationer på vores facebook side:

http://www.facebook.com/frisorrask/

Award Logo

  •